100% besplatni oglasi

-Zauvijek-

ZAŠTO Burza.ba?

Burza.ba je potpuno i zauvijek besplatna online kupoprodajna zajednica koja svojim korisnicima nudi sljedeće:

Preko 300.000 potencijalnih kupaca!

Besplatno kopiranje Vaših artikala sa sličnih oglasnika na Vaš Burza.ba profil (za kopiju artikala kontaktirajte [email protected])

PRO PROFIL

 • BESPLATNI profil. Idealno za sva FIZIČKA lica.
 • Besplatna registracija
 • Besplatno predavanje oglasa
 • Trajanje oglasa 60 dana uz besplatnu obnovu
 • Besplatna promocija vaših oglasa svakih 6 sati (postavi svoj oglas na početak pretrage)
 • Besplatna razmjena poruka u realnom vremenu
 • Besplatna podrška
 • Besplatne akcijske kampanje
 • Sortiranje artikala unutar profila
 • Besplatna statistika Vaših oglasa

KM0

ZAUVIJEK BESPLATAN

EKSKLUZIVNA RADNJA

 • BESPLATNI profil. Idealno za sva PRAVNA lica koja se bave trgovinom.
 • Besplatan profil tvrtke sa vlastitom poddomenom
 • Besplatna statistika Vaših oglasa
 • Besplatna podrška
 • Besplatno predavanje oglasa
 • Neograničeno vrijeme trajanja oglasa
 • Besplatne akcijske kampanje
 • Filtriranje unutar profila
 • Sortiranje artikala unutar profila
 • Besplatna promocija vaših oglasa svakih 6 sati (postavi svoj oglas na početak pretrage)
 • Besplatna razmjena poruka u realnom vremenu

KM0

ZAUVIJEK BESPLATAN


Vaši oglasi na www.hercegovina.info

Za sva dodatna pitanja i podršku slobodno nas kontaktirajte na [email protected]

Registrirajte se i postanite dio prve 100 % besplatne kupoprodajne zajednice!!!!

Registrirajte se ovdje!